Moje obdobia tvorivosti

Roky som sa venovala reštaurovaniu, maľbe divadelných kulís, obrázkov pre deti. Pre mňa spomienky, pre Vás verím zaujímavá inšpirácia a potecha pre oči.